post image
Locatie Vrieze's Erfgoed is gelegen op het snijvlak van het Veluwe-massief en de Ijsselvallei aan de noordkant van Wapenveld. Het complex is door wijlen molenaar Willem Vrieze, geschonken aan de Stichting Molenbezit ...

Vrieze’s Erfgoed Wapenveld

Wapenveld