Renkums Beekdal

IMG_0114 IMG_0157

Locatie

Informatiecentrum Renkums Beekdal ligt in Renkum aan de Nieuwe Keijenbergseweg 170, middenin de natuurlijke verbindingszone Renkumse Poort. Hier zijn Veluwe en Rijnvallei in 2013 weer met elkaar verbonden. Het vanuit het watermolentijdperk ontstane industrieterrein Beukenlaan werd gesaneerd en natuur krijgt hier nu weer de volledige ruimte.

 

Informatiecentrum Renkums Beekdal is een groen knooppunt

In Informatiecentrum Renkums Beekdal kom je meer te weten over natuur, landschap, archeologie en cultuurhistorie van het prachtige beekdal.

Het informatiecentrum ligt middenin de natuur. Bij het informatiecentrum bevindt zich een ruim parkeerterrein waar de auto kan worden ingewisseld voor fiets of benenwagen. Het Hartensepad is een klompenpad dat door het Renkums Beekdal loopt. Het pad heeft een startpunt bij het informatiecentrum. Zie verder http://www.klompenpaden.nl.

In het informatiecentrum is een permanente expositie gewijd aan het ontstaan, de historie en de huidige situatie van het Renkums Beekdal. Ook zijn er een winkel en een VVV-Informatiepunt in het centrum gevestigd.

Naast het informatiecentrum ligt een waterspeelplaats, waar kinderen door hen zelf opgepompt water de beek in kunnen pompen. Voor kinderen is nabij het informatiecentrum ook een Kabouterpad uitgezet.

Naast het centrum ligt een mooie hoogstamfruitboomgaard die door de vrijwilligers van de hoogstambrigade wordt onderhouden.

Voor deze en alle andere tientallen vrijwilligers, die groepsgewijs in het gebied actief zijn, staat achter het informatiecentrum een goed ingericht vrijwilligersgebouw.

In de oude boerderij, die naast het informatiecentrum ligt, is Driestroomhuis De Beken gevestigd. Naast een gezinshuis is dit een horecavoorziening waar het, voor of na een ontdekkingstocht in natuur en landschap, goed toeven is.

 

Stichting Renkums Beekdal voor informatie, educatie en participatie

Informatiecentrum Renkums Beekdal, vrijwilligersgebouw, boomgaard, waterspeelplaats en Kabouterpad worden met inzet van vrijwilligers geëxploiteerd door de Stichting Renkums Beekdal. Deze stichting houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van informatie, educatie en participatie. De stichting werkt samen met Staatsbosbeheer, eigenaar van veel natuur en landschap in deze omgeving.

In en vanuit het informatiecentrum organiseert Stichting Renkums Beekdal in samenwerking met IVN-afdeling Zuidwest Veluwezoom activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Stichting Renkums Beekdal organiseert diverse (kinder)activiteiten in en vanuit het informatiecentrum, onder andere de jaarlijkse lichtjeswandeling door de bossen in de kerstvakantie.

De stichting is ook actief op het terrein van bevordering van participatie van inwoners en ondersteunt zowel de eigen vrijwilligers als diverse andere vrijwilligers groepen die in het gebied actief zijn.

Voor het actuele aanbod aan activiteiten & openingstijden zie  www.renkumsbeekdal.nl.

 

Natuur en landschap

De bossen op de glooiende stuwwallen bestaan uit eerbiedwaardige eiken, beuken en berken. Langzaam gaan de bossen over in akkers en graslanden, de uitzichten over de rivieren zijn spectaculair. De Zuid-Veluwe wordt gezien als het mooiste deel van Nederlands grootste bosgebied. En op dat allermooiste plekje Veluwe ligt het Renkums Beekdal. Er stromen volop beken en er ontspringen sprengen. In het beekdal wisselen graslanden, bosjes en moerassen elkaar af. Het Renkums beekdal strekt zich uit over maar liefst 13 kilometer.

Stuwwallen

Het heuvelachtige landschap is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, toen het landijs grote hoeveelheden zand en grind voor zich uit duwde. De beken in het beekdal vormen het afwateringssysteem van deze stuwwallen. Sinds mensenheugenis is dit gebied bewoond, zo valt af te lezen aan de grafheuvels langs de beken. De uitvinding van de watermolen, rond de 11e eeuw, betekende de start van een eeuwenlange bedrijvigheid in het Renkumse beekdal.

 

Project Renkums Beekdal

Eind vorige eeuw besloten Rijk, Provincie Gelderland en gemeente Renkum het door de eeuwen heen ontstane industrieterrein Beukenlaan in te ruilen voor natuur. Met het unieke project Renkums Beekdal werd de bedrijvigheid van verplaatst, werd de grond gesaneerd en kregen natuur en de water weer de vrije hand. Met als resultaat een afwisselend natuurgebied en een belangrijke ecologische verbindingszone. Edelherten hebben sinds 2013 de mogelijkheid om via de Renkumse Poort door het beekdal van de Veluwe naar de Rijn lopen.

 

Contact               

Adres: Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum.
Internet: http://www.renkumsbeekdal.nl.

Email: info@renkumsbeekdal.nl.Reacties zijn gesloten.